Generalforsamling 2024

Onsdag d. 17 april kl. 18.00

 

På Havarthigaarden

 

Hent årsrapport for 01.01.2023-31.12.2023

 

 

Ordinær generalforsamling

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af ordstyrer

2. Bestyrelsens beretning og

orientering om fremtidsplaner

3. Fremlæggelse af årsrapport,

herunder bestyrelsens

meddelelse om anvendelse

af årets resultatdisponering

4. Forslag fra bestyrelsen

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse

7. Eventuelt

 

Forslag skal være formanden

i hænde senest d. 7. april

 

mail: Bestyrelsen@troeroedbrugs.dk

Tilmelding i posthuset

Pris: kr. 50,-(refunderes ved fremmøde)

 

 

SuperBrugsen er vært for et let traktement
efter generalforsamlingen

 

 

 

 

 

 

Du har stemmeret og er valgbar, hvis du har været personligt medlem i 3 måneder. Af hensyn til arrangementets afvikling skal adgangskor t købes i b utikken senest mandag den 15. april mod forevisning af gyldigt medlemskort af SuperBrugsen Trørød Torv, 2950 Vedbæk.

Mødeberettiget er alle SuperBrugsen Trørøds medlemmer og deres ledsager.

 

Efter Generalforsamlingen spiller vi Bingo med flotte præmier, sidegevinster m.m.

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allergener

& Ingredienser

 

Henvendelser omkring Allergener og ingredienser, kontakt venligst butikken på tlf: